Aktuality

Aktuality

STRAVOVÁNÍ

———————————————————————————————

VÁŽENÍ RODIČE

DĚKUJEME VÁM VŠEM RODIČŮM ZA VSTŘÍCNOST, VŠEM ZAMĚSTNANCŮM ZA PŘÍKLADNOU PRÁCI A ZŘIZOVATELI ZA PODPORU.
PŘEJEME VÁM PĚKNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA, UŽIJTE SI DOVOULENOU S VAŠIMI DĚTMI A MY SE NA VÁS NA VŠECHNY BUDEME OPĚT TĚŠIT 1. 9. 2021

———————————————————————————————

OZNÁMENÍ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PROBÍHÁ
OD 1. 7. DO 9. 7. 2021

POKUD MÁTE ZÁJEM, ABY VAŠE DÍTĚ NAVŠTĚVOVALO MŠ V TOMTO TERMÍNU, NAHLASTE DOCHÁZKU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ U P. ŠMÍDOVÉ

 

——————————————————————————————–

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

 

———————————————————————————————

 

OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE,

ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝŠI 250,- KČ ZA MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN 2021 VÁM V KVĚTNU 2021 VRÁTÍME CELOU ZPĚT.

——————————————————————————————-

OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

MŠMT NA SVÉM JEDNÁNÍ VLÁDY ČR DNE 6. 5. 2021 ROZHODLO O OTEVŘENÍ VŠECH MATEŘSKÝCH ŠKOL
OD 10. 5. 2021 PRO VŠECHNY DĚTI V BĚŽNÉM REŽIMU BEZ POVINNOSTI TESTOVÁNÍ DĚTÍ.

DĚTI PŘIHLASTE KE STRAVOVÁNÍ.

 

———————————————————————————————-

RODIČŮM…

od 3. 5. 2021 se preventivní antigenní testování, které doposud s frekvencí 2x týdně, provádí nově s frekvencí 1x týdně s tím, že se test provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu.

Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole (V PONDĚLÍ), testování se provede v den jeho příchodu. Musí být však do MŠ přihlášen den předem do 12:00 hod.

Hana Klabalová, ředitelka MŠ Zborovice

———————————————————————————————

VÁŽENÍ RODIČE,

testování dětí jsme s vaší pomocí zvládli na výbornou. Děti se výtěru z nosu nebály a nyní se již radují ze společného setkání s ostatními kamarády.

Děkuji vám za váš dosavadní přístup a spolupráci.

Hana Klabalová, ředitelka MŠ Zborovice

———————————————————————————————–

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vzhledem k tomu, že 8. 4. 2021 byla epidemiologická situace ve Zlínském kraji vyhodnocena jako příznivá, otevírá se MŠ Zborovice od pondělí 12. 4. 2021 pouze pro předškolní děti.
Nahlaste dětem ve ŠJ ZŠ Zborovice stravu.
Při vstupu do budovy mateřské školy budou děti testovány. Počítejte tedy s časovou prodlevou. Aby tato časová prodleva byla co nejkratší, seznamte se se stylem testování (zde najdete i instruktážní video) https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021.
Používat se budou SINGCLEAN testy. Rodič – zákonný zástupce, který bude dítěti asistovat, musí mít sterilní jednorázové rukavice. Komu nebude vyhovovat tento druh testů, může si přinést zakoupený, nepoužitý test vlastní, který musí být schválený Ministerstvem zdravotnictví. (viz.https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/).
Tento test přinese zákonný zástupce do školky a ve školce se tímto testem dítě otestuje.

——————————————————————————–

Vážení rodiče,

pokud KHS nerozhodne jinak, měla by se 12. 4. 2021 MŠ Zborovice otevřít a to pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

TESTOVÁNÍ 

Dítěti, které je dítětem mateřské školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

Frekvence testování 2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Děti nemusí mít při pobytu v MŠ roušky.

 

———————————————————————————-

Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okr, Kroměříž

Vyhlašuje

Zápis dětí pro školní rok 2021/2022, který se uskuteční
dne 13. května 2021 od 8:00 – 11:00 hod. v budově mateřské školy.

K zápisu je nutné přinést:

 • Vyplněné tiskopisy – „Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy“, potvrzenou lékařem
                                  – „Evidenční list dítěte“
 • Kopii rodného listu dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce

Tiskopisy pro zápis si předem vyzvedněte v MŠ Zborovice 26. 4. 2021 od 8:00 – 11:00 hod.

Upozornění pro rodiče:

Vzhledem k aktuální situaci (COVID-19) se zápis koná bez přítomnosti dětí. Sledujte prosím webové stránky MŠ Zborovice, kde budeme přinášet průběžně aktuální informace a upozornění na případné změny, které mohou nastat.

Informace: tel.: 573 369 202 denně od 8:00 – 11:00 hod.

Ve Zborovicích 7. 4. 2021

Hana Klabalová
ředitelka MŠ

———————————————————————————-

OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE,

ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝŠI 250,- KČ ZA MĚSÍC BŘEZEN VÁM V KVĚTNU 2021 VRÁTÍME CELOU ZPĚT.
O VRATCE ZA DUBEN VÁS BUDEME INFOMOVAT PODLE AKKTUÁLNÍ SITUACE.

———————————————————————————–

 

Vážení rodiče,

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Mateřská škola Zborovice tak zůstává do 11. 4. 2021 i nadále uzavřena.

 

Ve Zborovicích 28. 3. 2021

 

————————————————————————————

VÁŽENÍ RODIČE,

letošní zápis do mateřské školy bude probíhat v termínu od 2. – 16. 5. 2021. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci je možné, že zápis nebude probíhat standardně (presenční formou). Podrobnější informace budou včas oznámeny.

Sledujte pravidelně webové stránky mateřské školy.

Hana Klabalová
ředitelka školy

 

————————————————————————————

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 200, o přijetí krizového opatření se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Pracoviště Mateřské školy Zborovice bude od pondělí 1. 3. 2021 uzavřeno.

OŠETŘOVNÉ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

STRAVOVÁNÍ: obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí odebírat jako jídlo s sebou. Vše je nutné si dohodnout s vedoucí ŠJ ZŠ Zborovice. V případě nezájmu neopomeňte svým dětem odhlásit stravu.

Děti, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, se budou vzdělávat distančně. Sledujte prosím stránky jednotlivých tříd.

 

Ve Zborovicích 28. 2. 2021

                                                                           Hana Klabalová
                                                                           ředitelka školy

———————————————————————————-

Vážení rodiče,
nevpouštějte do objektu mateřské školy osoby, které neznáte. Každý má svůj vstup nebo se ozve p. učitelce do telefonu. Chráníte tak Vaše děti a majetek MŠ.                                                                                                 Děkujeme za spolupráci

Ve Zborovicích 22. 2. 2021

————————————————————————————————

Vážení rodiče,
stále se setkáváme s tím, že nemáte v době nepřítomnosti Vašeho dítěte odhlášeny obědy. Upozorňujeme Vás, že strava je stále přihlášena a neodhlášená strava je strávníkovi započtena jako odebraná. Pro odhlašování obědů postupujte dle převzatých pokynů ze ŠJ ZŠ Zborovice.

————————————————————————————————–

PŘEDŠKOLÁKŮM

 1. Popros maminku, tatínka nebo staršího sourozence, aby ti přečetl text pohádky O Perníkové chaloupce, poté se pokus samostatně pohádku převyprávět, dle obrázků. Až se opět sejdeme ve školce, předškoláci zkusí tuto pohádku vyprávět ostatním dětem před odpoledním odpočinkem na lehátku. Při vyprávění dbej na správnou výslovnost hlásek.

 

Text pohádky:

 1. V chaloupce pod lesem žili maminka, tatínek a jejich dvě děti – Jeníček a Mařenka. Jednou odpoledne se tatínek rozhodl, že půjde do lesa pro dříví a děti vezme s sebou, aby nasbíraly do košíčků nějaké houby.
 2. Během toho, co se tatínek věnoval své práci, děti sbíraly houby. V lese zrovna rostlo tolik hub, že děti sbíraly a sbíraly, až úplně zabloudily. Když se chtěly vrátit, nemohly najít cestu zpět. Bloudily lesem tak dlouho, až se setmělo.
 3. V lese byla brzy veliká tma a děti se začaly bát. Mařenka poradila Jeníčkovi, aby vylezl na vysoký strom a rozhlédl se, jestli někde neuvidí nějak světýlko. Jeníček se tedy vyšplhal vysoko na strom a opravdu! V dáli uviděl malé světýlko.
 4. Děti se vydaly směrem, kterým Jeníček viděl světýlko. Došly na paseku, na které stála malá chaloupka. Ne obyčejná, ale zvláštní. Byla celá z perníku! Zdi, okýnka, střecha i komín. V tu chvíli si děti uvědomily, že mají opravdu velký hlad a hned se k chaloupce rozběhly. Vylezly na střechu, ulouply si perníček a pustily se s chutí do jídla.
 5. Najednou však vyběhla ježibaba z chaloupky a děti chytila. Zavřela je v chaloupce, že si je vykrmí, upeče a sní.
 6. Když ježibaba usoudila, že děti už jsou dost vykrmené, vzala velikou lopatu, otevřela pec a řekla Jeníčkovi, aby si sedl na lopatu. Jeníček však nevěděl, jak se na takovou lopatu sedá.
 7. Jeníček s Mařenkou řekli ježibabě, že nevědí, jak se na lopatu sedá a ať jim to ukáže. Ježibaba se posadila na lopatu, aby to dětem předvedla, když v tom Jeníček s Mařenkou vzali lopatu a šup s ní do pece.
 8. Mařenka vzala Jeníčka za ruku a utíkali pryč. Běželi a najednou v dáli viděli jejich domeček, kde už je vyhlížela maminka s tatínkem, kteří se o děti moc báli. Vše dobře dopadlo, zazvonil zvonec a pohádky byl konec!

———————————————————————————————-

VÁŽENÍ RODIČE,

CHCEME VÁS VŠECHNY POŽÁDAT, ABY V NADCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍ JSTE BYLI, VZHLEDEM K SOUČASNÉ ZDRAVOTNÍ SITUACI, OPATRNÍ A ZBYTEČNĚ NENAVŠTĚVOVALI PŘÍLIŠ „RUŠNÁ“ MÍSTA A MNOŽSTVÍ KONTAKTŮ JSTE OMEZILI NA MOŽNÉ MINIMUM.

CHRAŇTE ZDRAVÍ SVÉ I SVÝCH DĚTÍ.

  DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI

                                                                       HANA KLABALOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY

 

————————————————————————————————

POZOR

PŘÍSLUŠNÉ DOKLADY K ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ PŘI UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Z DŮVODU KARANTÉNY, NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V SEKCI PRO POJIŠTĚNCE, TISKOPIS „ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC, VE KTERÉM BYLO UZAVŘENO VÝCHOVNÉ ZAŘÍZENÍ (ŠKOLA) ČI JEHO ČÁST“. TENTO TISKOPIS SI ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE VYPLNÍ A ODEVZDÁ U SVÉHO ZAMĚSTNAVATELE.

TENTO TISKOPIS MATEŘSKÁ ŠKOLA NEPOTVRZUJE.

NÁZEV ŠKOLY:  
MATEŘSKÁ ŠKOLA ZBOROVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKR. KROMĚŘÍŽ
SOKOLSKÁ 352, 768 32 ZBOROVICE
IČ  75021692
DŮVOD UZAVŘENÍ: KARANTÉNA

https://www.mpsv.cz/osetrovne

———————————————————————————————–

VÁŽENÍ RODIČE,

na základě usnesení vlády č. 957 ze dne 30. 9. 2020, kterým jsou zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob, rušíme veškeré naplánované třídní akce pro děti a rodiče v odpoledních hodinách.

Děkujeme za pochopení

——————————————————————————————–

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY

Vážení rodiče,


budova MŠ Zborovice je z bezpečnostních důvodů zabezpečena systémem SAFY. Vstup neumožněn na biometrický otisk nebo čip.
Dveře jsou bezpečnostní, a proto je může otevírat pouze dospělá osoba (ne děti). Dveře otevírejte po zvukovém signálu – 2x pípnutí. Dbejte na důkladné dovření dveří a nevpouštějte další dospělé osoby. Váš příchod je v systému SAFY zaznamenán.
Pro rodiče, kteří si kupují čipy, platí následující podmínky:
1. Čip je předán po zaplacení zálohy
2. Čip je zakázáno půjčovat třetím osobám
3. Zákonní zástupci při vrácení čipu obdrží „nájemné“ za čip zpět
4. Vybavení čipem není povinné

Společně nám jde jen o bezpečnost Vašich dětí.

 

—————————————————————————————–

ROZHODNUTÍ – PRÁZDNINY 2020-2021

——————————————————————————————

Prosíme zákonné zástupce,

aby nikdo do vnitřních prostor mateřské školy nevstupoval bez ochrany dýchacích cest.

                                                                                  Děkujeme

—————————————————————————————-

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19 , v návaznosti na manuál MŠMT a hygienické zásady KHS ve Zlíně , nastavila MŠ Zborovice tato pravidla:

 1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že se projeví u dítěte známky onemocnění při příchodu, nebo během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a navštívit lékaře. Pokud se bude jednat o podezření na COVID-19, dítě bude do příjezdu zákonných zástupců izolováno od ostatních dětí a bude v péči zaměstnance MŠ, pověřeného ředitelkou školy. Neprodleně dojde také k poskytnutí roušky (dítěti i pečujícímu zaměstnanci). Zákonný zástupce musí okamžitě v tomto případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 2. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 3. Po dobu platnosti manuálu pro školy z důvodu prevence před šířením Covid-19, si děti nebudou samy nalévat pití ani rozdávat příbory. Pedagogičtí pracovníci zajistí zvýšený dohled, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, talíře, příbory, a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy.
 4. U vstupu do budovy školy je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou. V co nejkratším čase po příchodu do třídy si každé dítě 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – textilní ručníky u dětí ve třídách, při spojování třídy se používají jednorázové papírové ručníky.

5.Úklid a dezinfekce všech prostor MŠ  probíhá vícekrát denně dle sanitačního řádu.

 1. Pro výdej jídla (první den nemoci dítěte) se budete domlouvat s vedoucí ŠJ ZŠ Zborovice pí. Šmídovou.

Čestné prohlášení již není nutné.

 

——————————————————————————————–

PRAVIDLA PRO RODIČE

 

Do školky patří jen zdravé děti

– Děti přicházejí do školky nejpozději v 8:00hod.

– Ráno rodiče předají dítě paní učitelce ve třídě.

– Děti si do školky nenosí hračky z domova – malé děti si mohou přinést plyšáka na spaní

– Do školky v žádném případě nepatří žvýkačky, lízátka, tvrdé bonbóny apod.

– Pokud má dítě svátek nebo narozeniny a chce je s dětmi oslavit, může přinést dětem sladkost nebo raději zdravý pamlsek

– V šatně a ve skříňce svého dítěte udržujte pořádek- snažte se nemít skříňku přeplněnou přebytečnými věcmi, které dítěti překáží při sebeobsluze

– V době svačin a oběda nevstupujte do jídelny, vyčkejte v šatně – dopřejte dětem čas na jídlo

– Řešení případných problémů neodkládejte, snažte se je řešit s paní učitelkou nebo ředitelkou ihned

Pokud se potřebujete s paní učitelkou poradit, domluvte si s ní rozhovor předem, aby si na Vás mohla udělat čas

 

—————————————————————————–

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
 1. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla
 1. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině
 1. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)
 1. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály
 1. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru,
 • velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)
 1. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně
 1. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)
 1. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli
 1. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

 

——————————————————————————————–

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 • Školní rok 2020/21 začíná v MŠ v úterý 1. září 2020.
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020 (provoz školy bude přerušen).
 • Vánoční prázdniny: ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. MŠ bude v provozu od pondělí 4. ledna 2021
 • Jarní prázdniny – okres Kroměříž: 8. 3. – 14. 3. 2021 (provoz bude přerušen).
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021 (provoz školy bude přerušen).
 • Konec školního roku: ve středu 30. června 2021. Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
 • Rodiče budou v dubnu informování o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

—————————————————————————————–

CO VAŠEMU DÍTĚTI PŘIPRAVÍTE DO MŠ:

Vhodné, uzavřené  přezůvky, které dítě obslouží samostatně.
Pohodlný, oděv a obuv pro pobyt venku, aby si Vaše dítě mohlo v klidu a v pohodě hrát, beze strachu, že se ušpiní.
Pyžamo.
Denně pitný režim, batoh, pláštěnku a sáček na mokrou pláštěnku, 2 čisté ochranné roušky do sáčku.
Do skříňky v šatně dejte dětem veškeré náhradní oblečení, aby se mohly převléci, když se stane nehoda.
Oblečení pro pobyt ve třídě zvolte tak, aby se dítě zvládlo samostatně svlékat a oblékat.

VŠECHNY VĚCI NA VIDITELNÉM MÍSTĚ ŘÁDNĚ PODEPIŠTE!

4x WC papír, papírové kapesníčky, l litr tekutého mýdla.
Tyto věci mají zákonní zástupci možnost přinést na třídní schůzky nebo během následujících dnů po třídních schůzkách. 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi

——————————————————————————————-

Šablony II- OP VVV

 

 

————————————————————————————–

Šablony I- OP VVV

 

 

 

————————————————————————————-

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

Provoz v MŠ: denně 6:30 – 16:00 hod.
Rodiče mohou děti přivádět dle vlastní potřeby.
Úplata za MŠ: 250,- Kč za kalendářní měsíc (viz. Směrnice o úplatě) za červenec a srpen se neplatí.
č. účtu u KB Kroměříž 27-5995850267/0100
jako variabilní symbol uvádějte osobní číslo, které vám bude přiděleno ve vaší třídě. Úhrada může proběhnout přes účet nebo složenkou. (Na složenku vypisujte jméno dítěte)

Stravování: Přihlašování a odhlašování dětí na stravu provádějte do 7:00 hod. na tel. č. 573 369 016. V případě, že se nemůžete dovolat do ŠJ, volejte na číslo 573 369 102 nebo 573 369 915.
Způsob úhrady stravného projednejte před nástupem do MŠ s vedoucí ŠJ ZŠ Zborovice p. Šmídovou.

————————————————————————————–

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY PRO DĚTI

Školička zdravý úsměv pro děti předškolního věku

6 lekcí – v jednání

 

Hudebně – literární kroužek v rámci nespacích aktivit

p. uč. Kvasničková, Čevelová

 

Logopedická prevence v rámci nespacích aktivit

p. uč. Kvasničková

 

Výtvarné činnosti v rámci nespacích aktivit

p. uč. Balášová, Klabalová, Čevelová, Kvasničková

 

EVVO – ekologie v rámci nespacích aktivit

p. uč. Balášová

 

Příprava na školu v rámci nespacích aktivit

p. uč. Balášová, Klabalová, Čevelová, Kvasničková

 

Program pro děti s OŠD v rámci nespacích aktivit

p. uč. Balášová, Klabalová, Čevelová, Kvasničková

 

—————————————————————————————–

 

STRAVOVÁNÍ

Děti MŠ mladší 3 – 6 let:
přesnídávka 7,- Kč
oběd 17,- Kč
svačinka 6,- Kč
nápoje 3,- Kč
Celkem 33,- Kč

Děti MŠ starší 7 a více let:
přesnídávka 7,- Kč
oběd i s nápoji 23,- Kč
svačinka 6,- Kč
Celkem 36,- Kč

Odhlašování obědů

děti MŠ: V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ musí rodiče dítěte ve školní jídelně odhlásit stravování první den nepřítomnosti nejlépe telefonicky (lze i osobně) nejpozději do 7:00 hodin (důvod: příprava a výdej přesnídávky).

Platba stravného

– hotově u vedoucí ŠJ

– trvalým příkazem na účet školy u Komerční banky, číslo účtu: 27-1498240267/0100,

variabilní symbol – dle domluvy s p. Šmídovou

Jídelní lístek: – http://www.zszborovice.cz