Akce školy

      Školní rok 2023/2024

          4. 9. 2023  Zahájení školního roku

          6. 9.          Třídní schůzky Berušky, Koťátka

          14. 9.        Logopedická depistáž

          17. 10.      Divadélko ,,První pomoc není věda“.

          18.-25. 10. Halloweenská výstava

          19. 10.      Maňáskové divadlo ,,Noční víla“

             25. 10.      Halloweenské odpoledne na zámečku ve Zborovicích

          7. 11.        Vánoční fotografování

          9. 11.         Divadélko ,,První pomoc není věda“

          9. 11.       Tvořivé odpoledne – Mámo, táto, vytvoříme si společně                                                                  draka!“  – Berušky

          14. 11.      Odpoledne s rodiči – ,,Mámo, táto, pojď mezi nás do                                                                       Koťátek“

           30. 11.     Zdobení stromečků u OÚ

           5. 12.       Návštěva mikulášské družiny

           7. 12.       Čertovský den

          13. 12.      Adventní čas s MŠ – odpoledne s rodiči

            14. 12.      Vánoční rozhlasová relace

          15. 12.     Maňáskové divadlo a zábavné hry pro děti – vánoční téma

           19. 12.    Vánoční besídka    Koťátka + Berušky

           8. 2.       Karneval  Koťátka + Berušky

           6. 3.       Odpoledne s rodiči a dětmi ,,vytvoříme si obrázek“ –                                                                   Berušky

            13. 3.     Velikonoční tvoření s rodiči a dětmi – Koťátka

            19. 3.     Projektový den ,,Voda“ v ZŠ

            20. 3.     Výlet na divadlo do Zlína na ,,Pipi dlouhá punčocha“

            20. 3.     Jarní rozhlasová relace

            21. 3.     Návštěva I. třídy s předškoláky

            25. 3.     Velikonoční tvoření s rodiči a dětmi – Berušky

              11. 4.    Divadlo – ,,Staré pověsti české“

            16. 4.   Návštěva místní knihovny ve Zborovicích

            26. 4.   Beseda SDH Zborovice

            14. 5.   Zápis dětí do MŠ

            15. 5.   Fotografování tříd a předškolních dětí na tablo

            16. 5.   Akce se zdravotníky Kroměřížské nemocnice

            30. 5.   Školní výlet – mamutí stezka v Boršicích

            31. 5.   Oslava MDD

             6. 6.   ZUŠ Zdounky – výchovný koncert

            17. 6.   Divadlo ,,Krtek a drak“

            24. 6.   Ukázka dravých ptáků

            26. 6.   Rozloučení s předškolními dětmi na zámečku ve Zborovicích

 

 

 

 

 

Školní rok 2022/2023

1. 9. 2022 Zahájení školního roku
6. 9.          Třídní schůzky – Berušky

7. 9.          Třídní schůzky – Koťátka
8. 9.          Logopedická depistáž
12. 9.       MTU „Stavitel města“
19. 9.       Maňáskové divadlo – „Prasátko jde na výlet“
20. – 25. 9. Halloweenská výstava
25. 9.       Halloweenské odpoledne
1. 11.       Vánoční fotografování
15. 11.     Edukační hodina MTU – „Stavitel mostů“
1. 12.      Čertovský den
2. 12.      Mikulášská besídka
9. 12.      Maňáskové divadlo „Vánoční pohádka“.
19. 12.    Vánoční besídka
20. 12.     Maňáskové divadlo “ Jak šla zvířátka do Betléma“
21. 12.     Vánoční rozhlasová relace
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny – provoz přerušen
19. 1. 2023 MTU „Stavitel věží“.
13. 2. – 17. 2. 2023 Jarní prázdniny
23. 2.       Karneval K+B
20. 3.       Jarní rohlasová relace
23. 3.       Vynášení „MORENY“ K+B
29. 3.       Divadlo „Staré pověsti české“
30. 3.       Návštěva ZŠ – předškoláci
31. 3.       MTU „Malý vodohospodář“.
4. 4.         Velikonoční odpoledne – vystoupení dětí, jarmark, první
velikonoční pomlázka + tvoření.
 6. 4.   Velikonoční prázdniny
20. 4.   Divadlo – ,,Nepořádné prasátko a hodná opička“
20. 4.   ,,Země má svátek“ otevírání studánky Hejtmanky
21. 4.   MTU ,,Malý zpracovatel odpadu“
28. 4.   Beseda s místními hasiči – ukázka techniky a vozidel
3. 5.    Zápis dětí do MŠ
11. 5.   Fotografování tříd a předškolních dětí na tablo
18. 5.   MTU ,,Malý energetik“
25. 5.   Školní výlet – KOVOZOO
30. 5.   Akce s Policíí ČR a Besipem
1. 6.    Zahradní párty
5. 6.    Oslava MDD ,,Na táboře“
8. 6.    Akce se zdravotníky Kroměřížské nemocnice a. s.

15. 6.  Výchovný koncert – ZUŠ Zdounky 

16. 6.  Agrodružstvo Morkovice – den otevřených dveří

21. 6.  Výlet s rodiči na hrad Buchlov

27. 6.  Rozloučení s předškolními dětmi na zámečku ve Zborovicích

 

 

 

Školní rok 2021/2022

1. 9. 2021Zahájení školního roku
6. 9.       Třídní schůzky – Berušky

7. 9.       Třídní schůzky – Koťátka
13. 9.     Logopedická depistáž
14. 9.     Maňáskové divadlo – „Krtek a rytíř“
7. 10.    „Učíme se venku“ – Toulavý autobus (exkurze učitelek z různých MŠ
z okresu Kroměříž) – prohlídka školní zahrady ukázka činností dětí

19. 10.   Tvořivé odpoledne „Podzimníček“ – Berušky
21. – 26. 10 Halloweenská výstava
26. 10.   Halloweenské odpoledne
4.11.      Pohádkový muzikálek – vystoupení plné písniček pro děti
9.11.      Vánoční fotografování
24. – 25.11. Jarmark na školní zahradě MŠ – vánoční dekorace vytvořená v MŠ
2.12.      Mikulášská besídka
3.12.      Čertovský den – Berušky, Koťátka
16. 12.   Vánoční besídka – Berušky
17. 12.    Vánoční besídka – Koťátka
20. 12.    Vánoční rozhlasová relace
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny (provoz MŠ přerušen)
Leden – Berušky tvoření (navlékání korálků – děvčata) „Korálkování“
11. 1. 2022 Instalace interaktivní tabule – Berušky
12. 1.      Školení pedagogů – práce s interaktivní tabulí
7. 2. – 11. 2.   Jarní prázdniny
25. 2.   Karneval – Berušky, Koťátka
Březen – Instalace ptačích krmítek a budky – Berušky
11. 3.    Návštěva knihovny Zborovice – Koťátka
17. 3.   Maňáskové divadlo – „Indiánská pohádka
30. 3.  Rozhlasová relace – „Vítání jara“ – Berušky
31. 3.  „Vynášení MORENY“ – vystoupení dětí, velikonoční jarmark
7. 4.   Velikonoční tvořivé odpoledne s rodiči – Koťátka
14. 4. Velikonoční prázdniny
20. 4. Odpoledne s rodiči – seznámení s interaktivní technikou a programování –
Berušky
22. 4.  Beseda s místními hasiči – ukázka techniky a vozidel
27. 4.  Filipojakubský podvečer s rodiči – Berušky
3. 5.   Instalace interaktivní tabule ve třídě – Koťátka
12. 5. Sportovní a jógové odpoledne s rodiči – Koťátka
18. 5.  Fotografování tříd a předškolních dětí na tablo
19. 5.  Projekt Šablony OP VVV – „Včelí králoství“
19. 5.  Odpoledne s rodiči „Ztracené krávy“ – Berušky
27. 5.  Zahradní slavnost ke dni dětí
2. 6.  Výchovný koncert ZUŠ Zdounky – „Jedeme do ZOO“
3. 6.  Celodenní výlet do Hostětína – Ekologické centrum Veronica – program „Les vůní, barev a zvuků“
7. 6.  Maňáskové divadlo – „Cukrárna u řarodějky“
23. 6.  Rozhlasová relace – rozloučení s předškoláky
28. 6.  Pohádkové rozloučení s předškoními dětmi v sokolovně
1. 7. – 15. 7. Prázdninový provoz

 

Školní rok 2020/2021

1. 9. 2020 Zahájení školního roku
2. 9.          Schůzka rodičů – Berušky
3. 9.          Schůzka rodičů – Koťátka
23. 9.       Depistáže logopedie
14. 10.     Vyhlášení nouzového stavu v ČR – COVID-19
Pozastavení mimoškolních akcí (tvořivé dílny, koncerty, divadla…)
20. 10.     Výstava tvořivosti rodičů a dětí – HALLOWEEN
26. 10. – 30. 10. 2020 Provoz MŠ přerušen
25. 11. – 4. 12. 2020 Karanténa MŠ – distanční výuka
7. 12.      Čertovský den
21. 12. 2020 – 4. 1. 2021  Vánoční prázdniny
6. 1. – 15. 1. 2021 Provoz MŠ přerušen – distanční výuka
18. 1.      Zimní radovánky – Berušky
1. 2.        Projektový týden „Zdravý úsměv“ – Berušky
8. 2.      „Haló pane karnevale“
Karnevalový týden ve třídě Berušky
11. 2.      Karneval v MŠ
Únor 2021 – „Malování na trička“ – Berušky
1. 3. 2021   Provoz MŠ přerušen – distanční výuka
8. 3. – 12. 3. 2021  Jarní prázdniny
9. 4. 2021   Distanční výuka ukončena
12. 4. 2021  Docházka předškolních dětí
13. 4. 2021  Polytechnická výchova venkovní učebna – Berušky
19. 4. – 23. 4. 2021 Projektový týden „země má svátek“ – Berušky
       – otevírání studánky Hejtmanky
       – vycházka k lesu
       – vysazování nových stromků, keřů a okrasných rostlin na zahradě MŠ
       – budování zahradního jezírka
       – osazení pozorovacího květináče
27. 4. 2021 Návštěva soukromé farmy – hospodářská zvířata – Berušky
10. 5. 2021 Nástup všech dětí do MŠ
1. 6. 2021 Oslava v MŠ – Den dětí
3. 6. 2021 Fotografování tříd
23. 6. 2021 Netradiční rozloučení s předškoláky
30. 6. 2021 Závěr školního roku