Školní rok 2020/2021

1. 9. 2020 Zahájení školního roku
2. 9.          Schůzka rodičů – Berušky
3. 9.          Schůzka rodičů – Koťátka
23. 9.       Depistáže logopedie
14. 10.     Vyhlášení nouzového stavu v ČR – COVID-19
Pozastavení mimoškolních akcí (tvořivé dílny, koncerty, divadla…)
20. 10.     Výstava tvořivosti rodičů a dětí – HALLOWEEN
26. 10. – 30. 10. 2020 Provoz MŠ přerušen
25. 11. – 4. 12. 2020 Karanténa MŠ – distanční výuka
7. 12.      Čertovský den
21. 12. 2020 – 4. 1. 2021  Vánoční prázdniny
6. 1. – 15. 1. 2021 Provoz MŠ přerušen – distanční výuka
18. 1.      Zimní radovánky – Berušky
1. 2.        Projektový týden „Zdravý úsměv“ – Berušky
8. 2.      „Haló pane karnevale“
Karnevalový týden ve třídě Berušky
11. 2.      Karneval v MŠ
Únor 2021 – „Malování na trička“ – Berušky
1. 3. 2021   Provoz MŠ přerušen – distanční výuka
8. 3. – 12. 3. 2021  Jarní prázdniny
9. 4. 2021   Distanční výuka ukončena
12. 4. 2021  Docházka předškolních dětí
13. 4. 2021  Polytechnická výchova venkovní učebna – Berušky
19. 4. – 23. 4. 2021 Projektový týden „země má svátek“ – Berušky
– otevírání studánky Hejtmanky
– vycházka k lesu
– vysazování nových stromků, keřů a okrasných rostlin na zahradě MŠ
– budování zahradního jezírka
– osazení pozorovacího květináče
27. 4. 2021 Návštěva soukromé farmy – hospodářská zvířata – Berušky
10. 5. 2021 Nástup všech dětí do MŠ
1. 6. 2021 Oslava v MŠ – Den dětí
3. 6. 2021 Fotografování tříd
23. 6. 2021 Netradiční rozloučení s předškoláky
30. 6. 2021 Závěr školního roku

 

Školní rok 2019/2020

4. 9. 2019 Třídní schůzky – Berušky
5. 9.           Třídní schůzky – Koťátka
13. 9.         Evropský školní sportovní den
19. 9.         Tvořivé odpoledne – Berušky „Grafomotorické odpoledne“
23. 9.        Maňáskové divadlo „Krtek a kolo“
24. 9.       Tvořivé odpoledne – Koťátka „Jsem školáček“
2. 10.        Beseda „První nemoc“
9. 10.        Komunitní kruh “ Dopravní výchova“
12. 10.      Vítání občánků
16. 10.      Divadelní představení „Čert a Káča“
17. 10.      Návštěva ZŠ Zborovice – Den otevřených dveří – Výstava stromů
17. 10.      Odpolední fotografování dětí
22.10 – 25. 10.   Halloweenská výstava
23. 10.     Exkurze  „Zelená školička“ – Valašské Meziříčí
24. 10.     Halloweenské odpoledne
30. 11.     Vánoční jarmark a vystoupení dětí při rozsvěcování vánočního stromu
2. 12.      Maňáskové divadlo „Jak vodníček vyzrál na čerta“
4. 12.      Vánoční slavnost – SOKOLOVNA ZBOROVICE
18. 12.     Vánoční rozhlasová relace – Koťátka
20. 12.    Vánoční a zimní výstava prací dětí MŠ

4. 2. 2020   Tvořivé odpoledne „Ruce v hlíně“- Berušky
11. 2.            Cvičení s rodiči v tělocvičně – Koťátka
21. 2.           Maňáskové divadlo „Sněhurka“
26. 2.          Beseda v místní knihovně – Berušky
27. 2.          Hudebně výchovný pořad v ZUŠ Zdounky
10. 3.          Beseda v místní knihovně – Koťátka
10. 3.         Tvořivé odpoledne – GLAZOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH VÝROBKŮ – Berušky
26. 6.         Rozloučení s předškoláky

Školní rok 2018/2019

3. 9. 2018 Zahájení školního roku
5. 9.          Třídní schůzky
2. 10.        Logopedická depistáž
3. 10.        Divadlo Evy Hruškové – Pražské pověsti
25. 10. – 1. 11. Výstava strašidel z dýní
26. 10.     Maňáskové divadlo – JAK VČELIČKA ZACHRÁNILA KRÁLÍČKA
1. 11.        Halloweenská slavnost s lampionovým průvodem
15. 11.     Exkurze u hasičů v Kroměříži – Berušky
20. 11.    Muzeum v Kroměříž – „Vánoční kouzlo“ – Berušky
22. 11.     Prohlídka vojenské techniky s besedou
28. 11.     Čertovské odpoledne – Berušky
1. 12.       Rozsvícení vánočního stromu
7. 12.       Maňáskové divadlo – VÁNOČNÍ POHÁDKA
12. 12.     Vánoční odpoledne – Berušky
13. 12.     Vánoční odpoledne – Koťátka
21. 12.     Vánoční rozhlasová relace

8. 2. 2019  Policie v MŠ
14. 2.         Tvořivé odpoledně Berušky – „Karneval“
15. 2.         Maňáskové divadlo – ZIMNÍ RADOVÁNKY VEVERKY ZRZEČKY
21. 2.         Cvičení rodičů s dětmi – Koťátka
13. 3.         Návštěva knihovny – Koťátka
14. 3.         Maňáskové divadlo – KRTEČEK A PRASÁTKO
21. 3.         Návštěva předškoláků   základní škole
28. 3.        Otevírání studánky HEJTMANKY
5. 4.           Vynášení MORENY
9. 4.          Velikonoční tvořivé odpoledne – Koťátka
11. 4.         Hudebně vzdělávací program ZUŠ Zdounky
11. 4.         Tvořivé odpoledne – Berušky
26. 4.        Návštěva hasičů v MŠ
30. 4.        Vernisáž – „Domov můj“
3. 5.          Beseda s důchodci
7. 5.          Výlet VIDA centrum Brno
13. 5.       Fotografování tříd
28. 5.      Beseda s myslivci
29. 5.      Maňáskové divadlo – VTIPÁLEK CVRČEK
31. 5.      Zábavné dopoledne ke Dni dětí
7. 6.       Vycházka do lesa – Koťátka
12. 6.     Sportovní dopoledne – Berušky
14. 6.     Výlet do Zdounek – Koťátka
19. 6.     Dětská sazka, hledání pokladů – odpoledne s rodiči – Berušky
26. 6.    Rozloučení s předškoláky na OÚ
26. 6.    Rozloučení se školním rokem 2018/2019 – odpoledne s rodiči – Koťátka
28. 6.    Hurá na prázdniny

 

 

Školní rok 2017/2018

4. 9. 2017 Zahájení školního roku
6. 9. Třídní schůzky
7. 9. Příprava záhonků k vysazování
11. 9. Sázení bylinek na šk. zahradě
2. 10. Výlet do KOVOZOO – nejstarší děti
5. 10. Návštěva v DZP – terapeutická dílna
6. 10. Maňáskové divadlo – LOUPEŽNÍK A TŘEŠTIPÍRKO
19. 10. Divadlo na sokolovně – E. Hrušková – STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
19. – 25. 10. Výstava dýňových strašidel
24. 10. Lampionový průvod
31. 10. Vánoční fotografování
16. 11. Ekohrátky – Třídíme odpad – 1. část
24. 11. Ekohrátky – 2. část
3. 12. Rozsvěcení vánočního stromu
6. 12. Maňáskové divadlo – PECIVÁL A ČERT
8. 12. Ekohrátky – 3. část
14. 12 Vánoční odpoledne v sokolovně
19. 12. Maňáskové divadlo – VÁNOČNÍ POHÁDKA
20. 12. Vystoupení dětí v DZP Zborovice
Rozhlasová relace – Berušky
15. 12. Ekohrátky – 4. část – závěr
26. 1. 2018 Maňáskové divadlo – MÁŠA A MEDVĚD
26. 1. Exkurze zubní ordinace MUDr. Plesníkové
14. 2. Cvičení dětí s rodiči v tělocvičně – Koťátka
15. 2. Keramická dílna – děti s rodiči – Berušky
13. 3. Návštěva knihovny ve Zborovicích – Koťátka
15. 3. Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ Zborovice
22. 3. Velikonoční dílna – Koťátka
23. 3. Maňáskové divadlo – PRASÁTKA A JEJICH JARNÍ VÝPRAVA
26. 3. Výlet dětí do planetária v Brně
4. 4. Maňáskové divadlo – O POLEPŠENÉ VRÁNĚ
16. 4. Zdravý úsměv – 1. část
18. 4. Den země – oslava v parku – odpoledne s rodiči
27. 4. Nácvik požárního poplachu se členy SDH Zborovice,
ukázka hasičské techniky
14. 5. Zdravý úsměv – 2. část
25. 5. Zahradní slavnost – Den dětí
28. 5. Zdravý úsměv – 3. část
30. 5. Den dětí na hřišti
1. 6. Den dětí v parku – Koťátka
18. 6. Výlet na Ranč Kostelany
28. 6. Slavnostní rozloučení s předškoláky na OÚ Zborovice