Akce školy

 

Školní rok 2022/2023

1. 9. 2022 Zahájení školního roku
6. 9.          Třídní schůzky – Berušky

7. 9.          Třídní schůzky – Koťátka
8. 9.          Logopedická depistáž
12. 9.       MTU „Stavitel města“
19. 9.       Maňáskové divadlo – „Prasátko jde na výlet“
20. – 25. 9. Halloweenská výstava
25. 9.       Halloweenské odpoledne
1. 11.       Vánoční fotografování
15. 11.     Edukační hodina MTU – „Stavitel mostů“
1. 12.      Čertovský den
2. 12.      Mikulášská besídka
9. 12.      Maňáskové divadlo „Vánoční pohádka“.
19. 12.    Vánoční besídka
20. 12.     Maňáskové divadlo “ Jak šla zvířátka do Betléma“
21. 12.     Vánoční rozhlasová relace
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny – provoz přerušen
19. 1. 2023 MTU „Stavitel věží“.
13. 2. – 17. 2. 2023 Jarní prázdniny
23. 2.       Karneval K+B
20. 3.       Jarní rohlasová relace
23. 3.       Vynášení „MORENY“ K+B
29. 3.       Divadlo „Staré pověsti české“
30. 3.       Návštěva ZŠ – předškoláci
31. 3.       MTU „Malý vodohospodář“.
4. 4.         Velikonoční odpoledne – vystoupení dětí, jarmark, první
velikonoční pomlázka + tvoření.
 6. 4.   Velikonoční prázdniny
20. 4.   Divadlo – ,,Nepořádné prasátko a hodná opička“
20. 4.   ,,Země má svátek“ otevírání studánky Hejtmanky
21. 4.   MTU ,,Malý zpracovatel odpadu“
28. 4.   Beseda s místními hasiči – ukázka techniky a vozidel
3. 5.    Zápis dětí do MŠ
11. 5.   Fotografování tříd a předškolních dětí na tablo
18. 5.   MTU ,,Malý energetik“
25. 5.   Školní výlet – KOVOZOO
30. 5.   Akce s Policíí ČR a Besipem
1. 6.    Zahradní párty
5. 6.    Oslava MDD ,,Na táboře“
8. 6.    Akce se zdravotníky Kroměřížské nemocnice a. s.

15. 6.  Výchovný koncert – ZUŠ Zdounky 

16. 6.  Agrodružstvo Morkovice – den otevřených dveří

21. 6.  Výlet s rodiči na hrad Buchlov

27. 6.  Rozloučení s předškolními dětmi na zámečku ve Zborovicích

 

 

 

Školní rok 2021/2022

1. 9. 2021Zahájení školního roku
6. 9.       Třídní schůzky – Berušky

7. 9.       Třídní schůzky – Koťátka
13. 9.     Logopedická depistáž
14. 9.     Maňáskové divadlo – „Krtek a rytíř“
7. 10.    „Učíme se venku“ – Toulavý autobus (exkurze učitelek z různých MŠ
z okresu Kroměříž) – prohlídka školní zahrady ukázka činností dětí

19. 10.   Tvořivé odpoledne „Podzimníček“ – Berušky
21. – 26. 10 Halloweenská výstava
26. 10.   Halloweenské odpoledne
4.11.      Pohádkový muzikálek – vystoupení plné písniček pro děti
9.11.      Vánoční fotografování
24. – 25.11. Jarmark na školní zahradě MŠ – vánoční dekorace vytvořená v MŠ
2.12.      Mikulášská besídka
3.12.      Čertovský den – Berušky, Koťátka
16. 12.   Vánoční besídka – Berušky
17. 12.    Vánoční besídka – Koťátka
20. 12.    Vánoční rozhlasová relace
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny (provoz MŠ přerušen)
Leden – Berušky tvoření (navlékání korálků – děvčata) „Korálkování“
11. 1. 2022 Instalace interaktivní tabule – Berušky
12. 1.      Školení pedagogů – práce s interaktivní tabulí
7. 2. – 11. 2.   Jarní prázdniny
25. 2.   Karneval – Berušky, Koťátka
Březen – Instalace ptačích krmítek a budky – Berušky
11. 3.    Návštěva knihovny Zborovice – Koťátka
17. 3.   Maňáskové divadlo – „Indiánská pohádka
30. 3.  Rozhlasová relace – „Vítání jara“ – Berušky
31. 3.  „Vynášení MORENY“ – vystoupení dětí, velikonoční jarmark
7. 4.   Velikonoční tvořivé odpoledne s rodiči – Koťátka
14. 4. Velikonoční prázdniny
20. 4. Odpoledne s rodiči – seznámení s interaktivní technikou a programování –
Berušky
22. 4.  Beseda s místními hasiči – ukázka techniky a vozidel
27. 4.  Filipojakubský podvečer s rodiči – Berušky
3. 5.   Instalace interaktivní tabule ve třídě – Koťátka
12. 5. Sportovní a jógové odpoledne s rodiči – Koťátka
18. 5.  Fotografování tříd a předškolních dětí na tablo
19. 5.  Projekt Šablony OP VVV – „Včelí králoství“
19. 5.  Odpoledne s rodiči „Ztracené krávy“ – Berušky
27. 5.  Zahradní slavnost ke dni dětí
2. 6.  Výchovný koncert ZUŠ Zdounky – „Jedeme do ZOO“
3. 6.  Celodenní výlet do Hostětína – Ekologické centrum Veronica – program „Les vůní, barev a zvuků“
7. 6.  Maňáskové divadlo – „Cukrárna u řarodějky“
23. 6.  Rozhlasová relace – rozloučení s předškoláky
28. 6.  Pohádkové rozloučení s předškoními dětmi v sokolovně
1. 7. – 15. 7. Prázdninový provoz

 

Školní rok 2020/2021

1. 9. 2020 Zahájení školního roku
2. 9.          Schůzka rodičů – Berušky
3. 9.          Schůzka rodičů – Koťátka
23. 9.       Depistáže logopedie
14. 10.     Vyhlášení nouzového stavu v ČR – COVID-19
Pozastavení mimoškolních akcí (tvořivé dílny, koncerty, divadla…)
20. 10.     Výstava tvořivosti rodičů a dětí – HALLOWEEN
26. 10. – 30. 10. 2020 Provoz MŠ přerušen
25. 11. – 4. 12. 2020 Karanténa MŠ – distanční výuka
7. 12.      Čertovský den
21. 12. 2020 – 4. 1. 2021  Vánoční prázdniny
6. 1. – 15. 1. 2021 Provoz MŠ přerušen – distanční výuka
18. 1.      Zimní radovánky – Berušky
1. 2.        Projektový týden „Zdravý úsměv“ – Berušky
8. 2.      „Haló pane karnevale“
Karnevalový týden ve třídě Berušky
11. 2.      Karneval v MŠ
Únor 2021 – „Malování na trička“ – Berušky
1. 3. 2021   Provoz MŠ přerušen – distanční výuka
8. 3. – 12. 3. 2021  Jarní prázdniny
9. 4. 2021   Distanční výuka ukončena
12. 4. 2021  Docházka předškolních dětí
13. 4. 2021  Polytechnická výchova venkovní učebna – Berušky
19. 4. – 23. 4. 2021 Projektový týden „země má svátek“ – Berušky
       – otevírání studánky Hejtmanky
       – vycházka k lesu
       – vysazování nových stromků, keřů a okrasných rostlin na zahradě MŠ
       – budování zahradního jezírka
       – osazení pozorovacího květináče
27. 4. 2021 Návštěva soukromé farmy – hospodářská zvířata – Berušky
10. 5. 2021 Nástup všech dětí do MŠ
1. 6. 2021 Oslava v MŠ – Den dětí
3. 6. 2021 Fotografování tříd
23. 6. 2021 Netradiční rozloučení s předškoláky
30. 6. 2021 Závěr školního roku