Akce školy

Školní rok 2021/2022

1. 9. 2021Zahájení školního roku
6. 9.       Třídní schůzky – Berušky

7. 9.       Třídní schůzky – Koťátka
13. 9.     Logopedická depistáž
14. 9.     Maňáskové divadlo – „Krtek a rytíř“
7. 10.    „Učíme se venku“ – Toulavý autobus (exkurze učitelek z různých MŠ
z okresu Kroměříž) – prohlídka školní zahrady ukázka činností dětí

19. 10.   Tvořivé odpoledne „Podzimníček“ – Berušky
21. – 26. 10 Halloweenská výstava
26. 10.   Halloweenské odpoledne

Školní rok 2020/2021

1. 9. 2020 Zahájení školního roku
2. 9.          Schůzka rodičů – Berušky
3. 9.          Schůzka rodičů – Koťátka
23. 9.       Depistáže logopedie
14. 10.     Vyhlášení nouzového stavu v ČR – COVID-19
Pozastavení mimoškolních akcí (tvořivé dílny, koncerty, divadla…)
20. 10.     Výstava tvořivosti rodičů a dětí – HALLOWEEN
26. 10. – 30. 10. 2020 Provoz MŠ přerušen
25. 11. – 4. 12. 2020 Karanténa MŠ – distanční výuka
7. 12.      Čertovský den
21. 12. 2020 – 4. 1. 2021  Vánoční prázdniny
6. 1. – 15. 1. 2021 Provoz MŠ přerušen – distanční výuka
18. 1.      Zimní radovánky – Berušky
1. 2.        Projektový týden „Zdravý úsměv“ – Berušky
8. 2.      „Haló pane karnevale“
Karnevalový týden ve třídě Berušky
11. 2.      Karneval v MŠ
Únor 2021 – „Malování na trička“ – Berušky
1. 3. 2021   Provoz MŠ přerušen – distanční výuka
8. 3. – 12. 3. 2021  Jarní prázdniny
9. 4. 2021   Distanční výuka ukončena
12. 4. 2021  Docházka předškolních dětí
13. 4. 2021  Polytechnická výchova venkovní učebna – Berušky
19. 4. – 23. 4. 2021 Projektový týden „země má svátek“ – Berušky
       – otevírání studánky Hejtmanky
       – vycházka k lesu
       – vysazování nových stromků, keřů a okrasných rostlin na zahradě MŠ
       – budování zahradního jezírka
       – osazení pozorovacího květináče
27. 4. 2021 Návštěva soukromé farmy – hospodářská zvířata – Berušky
10. 5. 2021 Nástup všech dětí do MŠ
1. 6. 2021 Oslava v MŠ – Den dětí
3. 6. 2021 Fotografování tříd
23. 6. 2021 Netradiční rozloučení s předškoláky
30. 6. 2021 Závěr školního roku