Nástěnka Koťátka

Školní rok 2021/2022

JÓGOVÉ A SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

———————————————————————————-

Ve čtvrtek 7. 4. 2022 půjdeme s dětmi cvičit do sokolovny. Dětem připravte cvičební úbor.

————————————————————————————

Zveme všechny děti a rodiče ze třídy Koťátek na první letošní společné tvořivé odpoledne s velikonočním zajíčkem, které se uskuteční

ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 16:00 hod. 

S sebou si přineste libovolně barevnou stužku, dobrou náladu a chuť tvořit, ostatní zajistíme my. 

Svoji účast nahlaste do středy 6. 4. 2022 ve třídě Koťátek.