Nástěnka Koťátka

Školní rok 2023/2024

 

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se uskuteční 

ve středu 6. 9. 2023 v 17:00 hod. na zahradě MŠ, za nepříznivého počasí ve třídě.

Na setkání s Vámi se těší paní učitelky z Koťátek