Naše mateřská škola se nachází ve Zborovicích, vesnici zhruba s 1 600 obyvateli. Ke Zborovicím patří i místní část obce Medlov.
Jednopatrová budova byla postavena v sousedství ZŠ Zborovice brigádnickou činností zdejších občanů. K otevření a zahájení provozu došlo k 1. září 1974. Původně byla mateřská škola trojtřídní, kde pracovalo 6 pedagogických pracovníků a 3 pracovnice provozní. Součástí školy byla vlastní kuchyně pro přípravu stravy pro děti a zaměstnance mateřské školy.
Postupem času a změnami ve společnosti v roce 1989 došlo k postupnému úbytku dětí a proto od roku 1993 jsme mateřskou školou se dvěma věkově heterogenními třídami, došlo rovněž ke zrušení vlastní školní kuchyně. Stravu pro mateřskou školu od této doby zajišťuje jídelna ZŠ Zborovice. V současné době je kapacita MŠ 60 dětí, pečuje o ně 4 pedagogické pracovnice a 3 pracovnice provozní.
K budově školy patří krásná rozlehlá školní zahrada, obklopená zelení, skýtající bohaté sportovní vyžití. V zahradě se nachází dvě velká pískoviště, houpačky, průlezky a hřiště pro míčové hry. K vybavení zahrady patří také dětské lavičky, kočárky, koloběžky, dětská bludiště a plno dalších her.
Zřizovatelem mateřské školy je Obec Zborovice. Zaměstnanost rodičů je různorodá. Někteří za svým zaměstnáním dojíždí do města Kroměříž a dále, jiní pracují ve zdejších strojírenských závodech nebo v soukromých zemědělských družstvech. Jen velmi malá část se pustila do soukromého podnikání-. I přesto, se dost rodičů vyrovnává se současnou nezaměstnaností.
Dostatečné velké a prosluněné prostory třídy a herny umožňují vytvoření pracovních koutků a místo pro odpočinek nebo různější pohybové aktivity. U třídy jsou k dispozici dětská WC a umývárna. Šatny třídy se nachází v přízemí budovy školy. Jídelna je společná pro obě třídy. K odpolednímu odpočinku se denně rozkládají lehátka a lůžkoviny v prostorách herny.
Pracujeme podle nového Rámcového programu pro předškolního vzdělávání MŠMT ČR č.j.: 32 405/2004 – 22 a vycházíme z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje, který je zpracovaný ve smyslu §9 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.