O nás

Naše mateřská škola se nachází v obci Zborovice, vesnici zhruba s 1 500 obyvateli. Ke Zborovicím patří i místní část obce Medlov.

Dvoupatrová budova byla postavena v sousedství ZŠ Zborovice brigádnickou činností zdejších občanů. K otevření a zahájení provozu došlo 1. září 1974. Původně byla mateřská škola trojtřídní, kde pracovalo 6 pedagogických zaměstnanců a 3 zaměstnankyně provozní. Součástí školy byla vlastní kuchyně pro přípravu stravy pro děti a zaměstnance mateřské školy.

Postupem času a změnami ve společnosti v roce 1989 došlo k postupnému úbytku dětí a proto od roku 1993 jsme mateřskou školou se dvěma věkově heterogenními třídami, došlo rovněž ke zrušení vlastní školní kuchyně. Stravu pro mateřskou školu od této doby zajišťuje školní jídelna ZŠ Zborovice. V současné době je kapacita MŠ 60 dětí, pečují o ně 4 pedagogické zaměstnankyně a 3 provozní zaměstnankyně.

Od roku 2003 má mateřská škola udělenu právní subjektivitu.

K budově školy patří krásná, rozlehlá školní zahrada, obklopená zelení, umožňující bohaté sportovní vyžití. V ní se nachází dvě velké venkovní učebny, houpačky, průlezky a hřiště pro míčové hry. K vybavení zahrady patří také dětské lavičky, kočárky koloběžky, dětská bludiště a plno dalších her.

Od roku 2020 se zaměřujeme na tzv. přírodní zahradu, vysazeny byly stromy jeřabin, moruše, muchovníku, řada keřů, osázeny byly zbudované vyvýšené záhony, vodní prvky, pítko, jezírko, váhy, bludiště, hmatový chodník, vrbičková stavba…

Zřizovatelem mateřské školy je obec Zborovice. Zaměstnanost zákonných zástupců je různorodá. Někteří za svým zaměstnáním dojíždějí do Kroměříže a dál, jiní pracují ve zdejších strojírenských závodech, nebo v soukromých zemědělských družstvech. Jen velmi malá část se pustila do soukromého podnikání.

Dostatečně velké a prosluněné prostory dvou tříd a dvou heren umožňují vytvoření pracovních koutků i míst pro odpočinek nebo různější pohybové aktivity. U tříd jsou k dispozici dětská WC a umývárna. Šatny tříd se nacházejí v přízemí budovy školy. Jídelna je společná pro obě třídy. K odpolednímu odpočinku se denně rozkládají lehátka a lůžkoviny v prostorách herny.

Pracujeme podle Rámcového programu  pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR č.j.: 32 405/2004 – 22 a vycházíme z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje, který je zpracovaný ve smyslu §9 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.
Vše je zpracováno v souladu s cíli Strategie 2030.