Nástěnka Berušky

Školní rok 2023/2024

 

ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ

 

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE

 

POZVÁNKA

Srdečně Vás zveme na 1. třídní schůzku, která se koná

ve středu 6. 9. 2023 v 17:00 hod. v MŠ Zborovice.

V programu bude ŠVP, Školní řád, předávání a evidence věcí, různé, diskuze zákonných zástupců.      

 Na první setkání s Vámi se těší paní učitelky ze třídy Berušky.