Nástěnka Berušky

Školní rok 2022/2023

POZVÁNKA

Srdečně Vás zveme na 1. třídní schůzku, která se koná

v úterý 6. 9. 2022 v 17:00 hod.

v MŠ Zborovice – venku – ve třídě – dle počasí.

V programu bude ŠVP, Školní řád, předávání a evidence věcí, různé, diskuze zákonných zástupců.      

 Na první setkání s Vámi se těší paní učitelky ze třídy Berušky.