Organizace dne

Provoz je denně od 6:30 do 16:00 hodin.
Provoz mateřské školy bude uzavřen ve dnech státních svátků, o vánočních prázdninách a v době hlavních prázdnin (o délce uzavření provozu rozhodne ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem).
6.30 – scházení dětí
        – ranní hry dle volby a přání dětí
        – didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení)
           ve skupinách i individuálně
        – individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
        – jazykové chvilky
        – smyslové hry
        – TV chvilky, relaxace
        – průběžná hygiena a svačinka
        – spol. řízená činnost, komunitní kruh
9.30 – příprava na pobyt venku
9.45 – pobyt venku
11.45 – oběd
12.15 – hygiena
12.30 – odpočinek
          – náhradní nespací aktivity
          – děti se specifickými vzdělávacími potřebami
14.00 – hygiena, vstávání
14.30 – svačinka
14.45 – odpolední zájmové činnosti
(pokračování didakticky zacílených činností)