ORGANIZACE DNE:

Provoz je denně od 6:30 do 16:00 hodin.
Provoz mateřské školy bude uzavřen ve dnech státních svátků, o vánočních prázdninách a
v době hlavních prázdnin (o délce uzavření provozu rozhodne ředitelka školy po dohodě se
zřizovatelem).
6.30 – scházení dětí
– ranní hry dle volby a přání dětí
– didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení)
ve skupinách i individuálně
– individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
– jazykové chvilky
– smyslové hry
– TV chvilky, relaxace
– průběžná hygiena a svačinka
– spol. řízená činnost, komunitní kruh
9.30 – příprava na pobyt venku
9.45 – pobyt venku
11.45 – oběd
12.15 – hygiena
12.30 – odpočinek
– náhradní nespací aktivity
– děti se specifickými vzdělávacími potřebami
14.00 – hygiena, vstávání
14.30 – svačinka
14.45 – odpolední zájmové činnosti
(pokračování didakticky zacílených činností)