Fotogalerie

Všechny fotografie jsou majetkem MŠ Zborovice

OBDOBÍ OD 15. 11. – 19. 11. 2021 BERUŠKY

TÉMA: O VELIKÉ ŘEPĚ

Dědek řepu zasadil, u pole se posadil,
čekal, čekal…“bábo, roste řepa“.

S dětmi jsme poznávali různé druhy řepy – cukrová, krmná, červená. Povídali si, kde a proč je pěstujeme. Zkoumali jsme řepu cukrovou, ze které se vyrábí cukr, který jsme ochutnávali v mnoha podobách.
Pohádku „O veliké řepě“ jsme si zahráli, jako opravdoví herci s různými rekvizitami. Určovali jsme, kdo pomáhal, kdo za kým a před kým stál, kdo byl první nebo poslední.
Divadlo jsme si s radostí užívali a jako herci se chtěli vystřídat všichni.

 

JABLÍČKO SE KUTÁLELO – BERUŠKY

V týdenním tématu „Jablíčko se kutálelo“ si děti vyzkoušely, co vše se dá z jablíčka udělat a kolik to dá práce. Od čištění, strouhání přes válení až po samotný závěrečný výsledek.
Všem hotový jablkový štrúdl stoprocentně chutnal.

 

PODZIM V KOŤÁTKÁCH

Během listopadu jsme s dětmi společně přivítali barevný podzim. K tomu nám pomohl skřítek Podzimníček, který dětem nechával ve třídě dopisy s různými úkoly, jako například vytvořit si svého třídního draka, poskládat obrázek z přírodnin nebo si vyrobit svého podzimního skřítka z listí, které jsme nasbírali v parku. Úkolů bylo spousta a děti si tohle dobrodružství náramně užily! Také jsme si připomenuli svátek sv. Martina a pověděli si o zvířátkách, které žijí v lese a jak se připravují na zimu. Děti si vyzkoušely být zvířátky nejen při pohybových dovednostech, kdy zdolávaly různé překážky, ale také si zahrály pohádku „Boudo, budko“.
Nové roční období jsme si společně moc užili a už se všichni těšíme na zimní čas.

 

ZÁBAVNÉ HALLOWEENSKÉ ODPLEDNE PRO DĚTI A RODIČE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Akci zahájil společný lampionový průvod plný halloweenských kostýmů a poté se děti na školní zahradě zúčastnily plnění strašidelných úkolů. Odměnou pro každého účastníka byla sladká odměna a pamětní list.

 

„POHÁDKOVÝ MUZIKÁLEK“

Vystoupení plné písniček pro děti.

 

TÝDEN OD 1. 11. – 5. 11. 2021 – BERUŠKY

Téma:
Foukej, foukej větříčku,
shoď mi jednu hruštičku…

Děti se seznamovaly s podzimní sklizní ovoce a jeho význam pro zdraví – zdroj vitamínů. Poznávaly různé druhy ovoce, pojmenovávaly je a také ochutnávaly. Při pobytu venku jsme pozorovali ovocné stromy. Hráli jsme si s listy, tvořili z nich obrázky a počítali je. Společně jsme si připravili ovocný salát, který všem moc chutnal.
Ovoce máme prostě rádi.

 

HALLOWEEN V BERUŠKÁCH
období od 18. 10. – 26. 10. 2021

HÁDANKA: „Straší hlava kulatá,
zbarvená je do zlata…“?
(DÝNĚ)

V tomto období jsme si povídali jak, kdy a proč se slaví Halloween a co k němu patří. Jsou to dýně, převleky, strašidla a legrace, barva oranžová a černá. Vydlabávali a malovali jsme dýně, tvořili strašidla a duchy. Vyzdobili jsme si třídu, zhotovili nástěnku, hráli jsme různé „strašidelné“ hry a plnili zadané úkoly. Společně jsme si tento svátek užili.

 

HALLOWEENSKÝ TÝDEN V KOŤÁTKÁCH

Během celého týdne nás provázelo mnoho zábavných aktivit. Nejen, že jsme si vyprávěli o historii Halloweenu a jeho tradicích, ale děti si také postavily strašidelný bunkr, společně vyřezaly dýni, vyrobily si svého papírového ducha a plnily různé tajemné úkoly.
Halloween jsme si užili naplno!

 

VÝSTAVA DÝNÍ – HALLOWEEN 

 

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE  „PODZIMNÍČEK“ – Berušky
V úterý 19. 10. 2021 proběhlo v „Beruškách“ tvořivé odpoledne. Ve venkovní učebně vyrůstala pod rukama dětí a rodičů překrásná díla z přírodnin, plná fantazie, kreativity a tvořivosti. Spokojenost, úsměvy na tvářích a dobrou náladu také všem umocňovalo jedno z posledních, slunečných, podzimních počasí.
O šikovnosti pak vypovídá výstavka tvořivosti
v MŠ.

TÝDEN PLNÝ OVOCE – Koťátka

Děti si do školky přinesly ovoce, které jsme společně ochutnávali a poznávali podle chutě, hmatu a vůně. Také jsme si upekli jablečný štrúdl. Děti si při přípravě vyzkoušely všechno – válení těsta, krájení jablek, zabalení štrúdlu,.. byly moc šikovné!
Nakonec jsme si výborný štrúdl vychutnali na školní zahradě při pobytu venku.

KOUTY NAŠÍ ZAHRADY – Berušky

První týdny v září se vzájemně seznamujeme s novými kamarády, hračkami, ale také s prostředím naší školní zahrady. Starší děti ukazují mladším jak a co vše lze na zahradě využít.
Všechny děti jsou moc šikovné a činnosti je ve škole baví.

BRAMBOROVÁNÍ – Berušky

Děti si do školy přinesly brambory a další zeleninu, ze které jsme společně vyráběli bramborové skřítky a zvířátka. Záleželo tedy čistě na dětské fantazii a tvořivosti. Svou pracovitost a zručnost děti prokázaly při přípravě pečených brambor. A jak jim chutnalo!
Také jsme vyzkoušeli barvičky a novou výtvarnou technikou jsme malovali bramborové pole. Válečkovali jsme hlínu,  podklad pro pozadí jsme vytvořili rozmazkou a dokreslili černou fixou.

Učíme se venku – ukázková práce

V každém kousku zeleniny,
nachází se vitamíny – Koťátka

Učíme se venku – Berušky

Hrajeme si na školní zahradě – Koťátka

Fotogalerie ze školího roku 2020/21

Fotogalerie ze školního roku 2019/20